Prof. Ir. Arief Sabaruddin, CES

Kepala Pusat
NIP : 196511301990031001
Jabatan : Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Peniliti Utama IV/e
Bidang Keahlian : Doktor Arsitektur
Pangkat dan Golongan : Pembina Utama IV/e
Email : kapus@puskim.pu.go.id
Telepon : 7798393
Groups